Drukuj
Kategoria: [SZKOŁA] Aktualności
Odsłony: 1052

 

Szanowni Państwo! 

       

Zarząd TDdS zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków TDdS na dzień 20 czerwca  (poniedziałek) 2016 roku o godzinie 16:00 przy ulicy Kiełczowskiej 43/3 we Wrocławiu.

Jednocześnie informujemy, że wypadku braku kworum o godzinie 16:00, zgodnie ze statutem TDdS uchwalonym w listopadzie 2008 roku, kolejny termin rozpoczęcia obrad wyznacza się na godzinę 16:15 tego samego dnia, w tym samym miejscu. W świetle statutu w drugim terminie Walne jest w mocy podejmować uchwały i wybierać władze TDdS.

 

Porządek obrad

 

I.                   Otwarcie obrad (Prezes).

 

a) wybór Przewodniczącego SWZCz

b wybór protokolanta i sekretarza

c) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków

d) stwierdzenie przez przewodniczącego poprawności zwołania SWZCz i jego zdolności do      

    podejmowania uchwał

 

II.                Przyjęcie protokołu z SWWZCz z 23 czerwca 2016.

 

    (Protokół dostępny jest w kancelarii TDdS, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z jego  

    treścią)

a) zgłaszanie ewentualnych poprawek do protokołu i dyskusja

b) głosowanie nad poprawkami

c) głosowanie nad przyjęciem protokołu

 

III.             Sprawozdanie władz TDdS z działalności

 

a)      wystąpienie Komisji Rewizyjnej

b)      wystąpienie Zarządu

c)      pytania i dyskusja

d)     głosowanie:

- przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

- przyjęcie sprawozdania Zarządu

 

IV.             Sprawozdanie finansowe księgowej TDdS za rok 2015

 

a)    dyskusja

b)   głosowanie nad przyjęciem sprawozdania księgowej TDdS - Ewy Walęciak

 

V.                Prezentacja projektu budżetu na rok 2016

 

a)    dyskusja

b)   głosowanie nad przyjęciem projektu budżetu

 

VI.             Sprawy różne

VII.          Zakończenie